Balken

Andere kwaliteiten of niet vermelde afmetingen zijn verkrijgbaar op aanvraag.

 

De basisbewerkingen die Metalunion u voor deze producten aanbiedt:

zagen

 

boren

 

stralen

 

schilderen

Indien voor uw project fabrieksattesten (2.2 of 3.1) vereist zijn, vragen wij u dit reeds te vermelden op het ogenblik van de prijsvraag.